Találkozás

Androméda Tanács hivatalos jelképe a Földiek számáraIsmeretek, melyeket érdemes tudni az Androméda Tanáccsal, azaz a Földet látogató, jószándékú, Földön túl élőkkel történő, bolygószintű, nyílt találkozásokról.

Három tényező, amelyek mellett az Androméda Tanács elkötelezett

a Föld dimenzióváltásával kapcsolatosan.

Felkészítés.

Asszisztálnak és felkészítenek minden emberi lényt hogy “mennybe mehessen”, magasabb szintre léphessen a spirituális éberségben, tudatosságban ésaz élet minden területén jelentkező természetes képességeiben a negyedik dimenzióba/sűrűségi szintbe, ahogyan a Föld áthalad a galaktikus egyenlítő zónáján és megkezdi átalakulását.

 

[megyjegyzés: ez már évek óta tart 2013-hoz képest olyan módokon, amiket legtöbben észre sem veszünk tudatosan]

Elkötelezettség a biztonság iránt.

Önként vállalt elkötelezettségüket és céljukat, hogy minden embert galaktikus és planetáris biztonságát biztosítsák, elérték, legfőképpen abban az értelemben, hogy az utolsó hüllőbázist is megtisztították, felszámolták és bezárták, többé ezek már nem operábilisak.

[megjegyzés: minimum évezredek, de inkább évszázezredek óta voltak interdimenzionális, millió évekkel fejlettebb, rosszándékú hüllő civilizáció támaszponjai a Föld kérgében, melyek célja a háborúra, viszályra, szakadatlan mentális zajra és háborúkra ösztönző alacsony frekvenciák sugárzása volt, ezeket semmisítették meg. Tovább az Androméda Tanács végrehajtó szerve, a Galaktikus Föderáció – nem összetévesztendő a Fény Galaktikus Föderációjával, mely sötét erők szervezete – eltávolította a mélyűrben elhelyezkedett “kockát”, mely szintén az egész bolygót bombázta évezredekel keresztül negatív energiákkal a végső cél biztosítására: a teljes Tejút Galaxis hüllőgalaxissá történő átalakítására a Föld-Hol-Mars hármason keresztül, ezekről is Tolec youtube és slideshare csatornáin elérhető interjúk és írások adtak felvilágosítást]

Elkötelezettség a segítség iránt

Az Androméda Tanács számos képzett “embert”, hajót, tanácsadót, spirituális és érzelmi tanácsadót kötelezett el… akik készenlétben vannak, készen állnak, hogy segítsenek a Föld emberiségének az átalakulás számos szakaszában.Ezt azáltal fogják elérni, hogy számos-számos módon mentorálnak, tanítanak és segítenek a földi embereknek megfejlődni a változást és átalakulni hozzá.

Melegszívűek, barátságosak és kedvesek lesznek. Példamutatás révén fognak tanítani, szeretet és irgalom által fognak eljárni. Emlékeztetni fogják az emberiséget arra, hogy a legbefolyásosabb, legnagyobb hatalommal rendelkező “erő” az Univerzumban: a szeretet.

 

[megjegyzés: Tolec külön írt egy írást Biospheres (Bioszférák, űrhajók) címmel, melyben bemutatja azt a számos, főleg orvosi, mentális, testi és lelki betegápolásra szakosodott hajót, melyeket a földiek segítésére rendeltek el.

Tudva levő: az Androméda Tanács tudósai az időben előreutazva találtak egy olyan idővonalat, ahol az Androméda Galaxist hüllők támadják meg óriási erővel, hüllőgalaxissá akarva alakítani azt minden egyes lényével együtt; ezt az idővonalat visszafejtve a múltba, jutottak el a Föld-Hold-Mars területhez a mi galaxisunkban. Ezért keltek segítségre. Felismerve, hogy totálisan tehetetlen a lebutított, minden tekintetben mérgezett és lefegyverzett emberi faj a hüllők évezredes terveivel szemben, hivatalosan és precedensértékűen, szavazás alapján megszegték a be nem avatkozás Univerzumszerte kötelezően betartandó törvényét, ugyanis 1 a hüllők ezt nem tartották be, így több mint 20 bolygónyi életet hajtottak elnyomó uralmuk alá, 2 esélytelen más módon a számukra és a mi és a maradék több mint 20 bolygó számára is a szabadulás, 3 valamint máskülünben a teljes galaxist hüllőgalaxissá alakítják már fel is épített – azóta lerombolt – struktúráikkal, melyet már számos más galaxissal megtettek az idő folyamán.

A nem kolonizáló, nem önszolgáló fajok az Univerzumban, a társszolgáló fajok. Az Univerzum élőlényei többsége ilyen. Több millió éves civilizációkat csak így lehet fenntartani olyan technológiákkal, melyek máskülönben isteni erejű pusztításra volnának képesek civilizáción belüli vagy civilizációk közötti összetűzések esetén. A kolonizáló és élősködő fajok esetén ez a központosított, egy központból irányított civilizációs/társadalmi struktúra által kerülhető el. Az Univerzum elég nagy e két csoport külön élésére, bár voltak már galaktikus háborúk.

Így már érthetővé kell, hogy váljon a kedvesség és könyörület, mellyel vannak felénk az Androméda Tanácsbeliek. Az a tény, hogy több millió éves fejlettségűek ezek a civilizációk, vonatkozik a technológiáikra és a társadalmaikra is, és vonatkozik az belső energetikájukra, személyiségeikre, lelkeikre, kollektív pszichéjükre, mentális és tudati képességeikre is. Megjegyzés vége]

 

Kapcsolatfelvétel és Látogatások

 

Mi lesz a fókusza, lényege a barátságos nyitott látogatásaiknak? Mi fog kiderülni, amikor látogatást tesznek? Mit fognak tanítani?

 

Látogatások rendje

Az Androméda Tanács Nagykövete, Tanka Wheneh, Diplomáciai vezetője Maka Nahiweh és Elnökhelyettesnője Tania Piekae, meghatározott helyeken fognak látogatásokat tenni, közvetlenül őket fogják követni küldöttségek származási bolygóikról, melyek az Androméda Tanács tagjai: Ventra (a Polaris csillagképben, az Antares csillagrendszerben), Nikotae (a Sirius A csillagrendszerben), Toleka (a Cygnus csillagképben, az Alpha Cygni, másnéven Deneb csillagrendszerben) és Ritol. Részletek alább. A baráti látogatásokat a hüllők teljes eliminálása teszi lehetővé, ehhez azonban a Földön maradt néhány, embernek látszó, magasbeosztású, ismert hüllő ténykedésének is véget kell érni, mely folyamatban van, ahogy struktúráik és terveik nem az ő szándékaik szerint omlanak össze, ill. meghiúsulnak.

 

Megvilágosodás. Leckék.

2-3 Androméda tanácsbeli ember lesz jelen egy adott helyen egyszerre. Nagyon magas emberek (átlag 6’4’’ (193cm) – 7’6’’ (254cm)+), férfiak és nők vegyesen, világos zöld, világos kék, porcelánfehér és mocha bőrszínűek, személyzeti tagok, akik az említett négy bolygóról (Ventra, Nikotae, Toleka és Ritol) származnak. Be fogják mutatni magukat és meleg, baráti, nagyon informális, nyitott és interaktív látogatásokat és beszélgetéseket fognak folytatni a Föld embereivel, a civil hétköznapi emberekkel.

 

[megjegyzés: Tolec ehhez külön írást írt a slideshare oldalán “Visiting four (4) Races of the Andromeda Council” címmel.]

 

Ezen találkozások során az Androméda Tanács személyzetének tagjai az alábbiakat illetően fognak tanítani, magyarázatot adni vagy egyszerűen csak emlékeztetni minket:

 

a.) a Földi ember fizikai eredete… a számos univerzumbeli csillag és bolygó közül honnan származnak a Földi emberek, kik az igazi égi őseik és kik az igazi égi nagybácsijaik, nagynénjeik, testvéreik

[megjegyzés: az emberi faj a galaxisban a Lant csillagképből származik, továbbá a Földön található emberi faji sokszínűség szintén mind-mind egy-egy különálló bolygóról ide származott embercsoport bizonyítéka]

b.) a számos planetáris földi változás és harmonikus rezgések változásása a Naprendszerben és a Földön. Arról, hogy min megy keresztül valójában a Föld és az emberiség, ahogyan keresztül haladnak a galaktikus egyenlítő mezején, hogy három dimenziósból negyedik dimenzióssá alakuljanak, hogy aztán az idő teljességében a jövőben… ötödik dimenziós/sűrűségi szintű legyen a bolygó és rajta minden élet.

c.) arról, hogy pontosan mi mindent fog mindez jelenteni a Földre és lakóira nézve, pontosan hogyan befolyásolja életüket :minden tekintetben, olyan csodálatosan pozitív módon, hogy azt a képzelet nem képes befogadni. Arról, hogy az emberek mire számíthatnak atekintetben, hogy negyedik dimenziós emberekké válnak.

d.) arról, hogy milyen lesz a Földön élni a földi embereknek, ahogyan az egy frissen újjászületett és megújított magasabb dimenziójú/sűrűségű világgá változik

e.) arról, hogy a Szeretet a legnagyobb hatalommal rendelkező erő az Univerzumban és hogy a Szeretet a Teremtés igazi mélylényege

f.) a Föld bolygó szentségéről, arról, hogy milyen fontos, hogy olyan szent tisztelettel kezeljük Őt, mint amilyent megérdemel

g.) az Ember lelki eredetű voltának igazságáról, valóságáról és igazi lényegéről/esszenciájáról

h.) az Emberi Lélek valóságáról, teremtéséről és szentségéről és annak a Teremtővel/Teremtéssel, Univerzumszerte az összes érző élettel való kapcsolatáról.

 

[megjegyzés: a Föld az egyik legkeményebb tanulóbolygó a galaxisban morális és más leckék vételére a lelkek számára. E tanulóbolygó olyan állapotba került, hogy a rajta lakók teljes eliminálásán kívül – melyet a múltban már használt – az egyetlen esély ennek a sok léleknek a további lényegi fejlődésére a dimenzióváltás. Egyúttal ez különböző galaktikus és planetáris időzítések alapján időszerűvé is vált. Ahogyan halad a Naprendszer a Galaxisban, mintha egy óralapon haladna, az egyik felén a sötétség, a másik felén a fény idejét élik a benne élők, a köztes időszakokban átmenettel, most ebben vagyunk, fény felé való átmenetben.

Hasonlóan az emberi szüléshez vagy egy viszonylag szabad hernyó börtönszerű bábbá válásához hogy aztán pillangó repüljön ki belőle, ez sem jár fájdalommentesen, de megéri.

Idővel, néhány százezer-millió év múlva el fog jönni megint egy új, sötét korszak, ami most végetért, de addigra bioszférákban (életbolygókban) élve, hasonlóan az Androméda Tanácsbeliekhez, ezek a külső, tudatra-lélekre-DNS-re ható hatások már kikerülhetők: mélyűrben tartózkodással, térmódosítással és a magasabb dimenzióba lépettség által.

Bizonyos helyein a Földnek és bizonyos, fejlett lelkű emberek már most 5. dimenziósok lesznek, azonban a negyedik és az ötödik dimenzió sokkal csekélyebb mértékben tér el egymástól, mint a 3. és a 4. dimenzió.

Mi, emberek, különleges képességekkel megáldott lények vagyunk. Bár DNS-ileg lebutítottak minket, mivel eredetileg nagyon magas rezgésből érkeztünk, hatalmas csodák várnak ránk a negyedik dimenzióban.

 

Tudati-lelki-testi fejlődés:

Negyedik dimenziós életünkről Tolec kettő dokumentumot is írt slideshare oldalán.

Teljes telepátia,

a test teljesen önregeneráló (anyagilag és energetikailag egyaránt),

szén helyett gyémánt-/kristály- és fényalapú és képes magának minden táplálékot és energiát megadni (táplálkozás, fűtés szükségtelensége),

teljes spirituális felébredettség és spirituális emlékezet,

az egómentesség boldogsága (az egó egyszerűen szétolvad a magasabb sűrűségben, számolt be arról több Androméda Tanács contactee, tanú is),

teljes összekapcsolódottság érzés minden élővel és a teljes univerzummal (Univerzum-tudatosság),

évezredes élettartam (az idő mint olyan megszűnik, az egy mesterséges teremtés itt a Földön),

teljes ön-testváltoztató, valamint nemvátló és alakváltó képesség,

 önlevitáló képesség,

360 fokos (belső) látás,

bolygón belül saját testi / önteleportációs képesség,

tisztánhallás (több kilométerről való hangfelismerési képesség),

a fény és az érzékelés új spektrumainak észlelése.

Ez a lista nem teljes. Ha utána olvasunk az indiai bölcsek között sziddhi-ként ismert tulajdonságokra, azok jórésze/mindegyike is ezek között lesz, de nemcsak ezek lesznek az új tulajdonságaink.

 

Technikai fejlődés:

Továbbá számíthatunk végre a Lockheed Martin és más, alig ismert nevű mélymilitáris (hadügyi) szervezetek szabadalmainak és technológiáinak mindennapos használatára (viszont ezekre már nem rögtön, szembe az emberi képességek azonnali átalakulásával), mint a
– teleportáció (bolygófelszínen belül és más bolygókra, ill. csillagrendszerekbe),

– antigravitáció (a rövidebb közlekedési távokhoz, bár önteleportálni is fogunk tudni, de “áru”szállításhoz ezek hasznosak lesznek),

materializáció (hasonlatosan a “3D nyomtatáshoz” , csak éppen szerves anyagot, táplálékot – bár nem lesz utóbbira szükségünk – is képesek leszük teremteni a Hologram/Univerzum/Kollektív Egy Tudat információs mezejéből),

– kvantum-vákuum nullponti/zérusponti energia (az éterből/térből/tér mögötti vákuumból végtelen energia nyerhető ki, ami felhasználható fűtésre, főzésre (bár ezekre nem lesz szükségünk), világításra, nyersanyag kitermelésre – építkezésekhez, jármű és eszköz gyártáshoz (bár materializálni is fogunk tudni) -, a Föld rendbetételéhez (a HAARP-pal sivatagok bezöldítésére és száraz területe megöntözésére, túl folyékony vagy száraz csapadékos (hó, jég) területek optimalizálására, néhány évezred alatt akár a teljes Földi víz sótalanítására (ennyi idő alatt hozzászoknak az élőlények, ahogy hozzászokat a besózására is az azóta a naprendszerből már kitiltott annunikik és/vagy hüllők által), az eddig okozott talaj-, lég-, vízszennyezés teljes eliminálására.

megjegyzés vége]

 

Látogatás

Tervek szerint, amint csak lehetséges, megkezdődnek a baráti látogatások a fentebb említett négy képviselő és bolygóik további képviselői által (egyszerre csak 2-3 ember lesz egy helyen) a világ számos pontján, míg – kb. Egy mostani év alatt – az emberiségnek tisztává és érthetővé válik, hogy nem vagyunk egyedül az Univerzumban és sosem voltunk egyedül. A látogatások a szabadban, természetben lesznek, a hétköznapi emberekkel: parkokban, egyetemek parkjaiban, külvárosokban (Magyarországhoz és a felvidéki, délvidéki, erdélyi területekhez már küldtük javasolt és elfogadásra került helyszíneket ehhez).

Központi üzenet

A legfőbb üzenetük a látogatások során az lesz, hogy a Földi emberek élvezzék és örömködjenek annak tudásában, hogy:

“Nem vagytok egyedül, sosem voltatok egyedül, bolygótokat [és annak élővilágát, beleértve minket] számos, számos faj nemzette szerte a Kozmoszból. Az Univerzum és galaxisai hemzsegnek az érző, intelligens élettől, társadalmaktól és kultúráktól. Föld Emberisége, részese vagytok ennek az isteni bővelkedésnek… az érző intelligens ÉLET bőségének. [részesei az Univerzum Tudatának és annak bőségének]”

 

[megjegyzés: számos faj nemzeti az emberi fajt, másrészt számos faj települt ide, harmadrészt miután őseink elhagyták a bolygót, ezen isteni földi lényeket lebutították rezgésalapú DNS módosítás és más, többmilliárd éves technológiák által különböző gyarmatosító, elnyomó fajok saját hasznukra, de mindent nem vettek el és/vagy nem tudtak elvenni csodás lényünkből.
Bár DNS-ileg a tudomány szerint egy fajként vagyunk a bolygón, egy homo sapiens sapiens van, DNS-ünk kihasználatlan részei különbözhetnek, másrészt a különböző emberi fajok között igenis észrevenni különbségeket mentalitásban, kulturában, gondolkodásban.
Lelkeink jelenleg is az Univerzum számos területéről érkeznek a bolygóra, és jóllehet már számos emberi inkarnációt éltünk át sokan, valójában lehet, hogy egy adott konkrét csillagrendszer az otthonunk egy másik lényként. A háttérben persze, ilyen lény vagy olyan, 1 isteni energia szüli a lelkeket ( különböző “helyszíneken”, lásd Michael Newton Lelkünk útja köteteiben a lélek születése részt), végső otthonunk maga a forrás, a tiszta tudat, ahova “idővel”, az Univerzumok végén vissza is térünk teljes boldogságban és isteni öntudatban: önmagunkba önmagunkként visszatérve.

megjegyzés vége]

 

“És az érző intelligens életként, Nektek, földi emberek, szabad lelkeként, jogotok van szabadnak lenni – hogy szabad döntéseken és szabad akaraton alapuló életet éljetek, azon célból, hogy fejlődjetek és hogy lelkileg élő, éber, tudatos és felelős életet éljetek – szuverén emberi létezőkként.”

 

Ahhoz, hogy az újjászületett bolygó és az újjászületett emberiség hosszantartó békés létezésben éljen és élvezze az intergalaktikus áru- és szolgáltatáscsere előnyeit, várhatóan invitációt és a szükséges formális protokollokat fogja megkapni, hogy a bolygók és csillagrendszerek egy nagyobb közösségének, a Galaktikus Föderációnak (nem összetévesztendő a Fény Galaktikus Föderációjával, mely a nevét változtatgatja) tagjává váljon, mely a Tau Ceti csillagrendszerben székel és a 10. szenior tagja az Androméda Tanácsnak. Ha akar, akkor a Föld emberisége békés, együttműködő tagként csatlakozhat a bolygók ezen közösségéhez.

És, a Galaktikus Föderáció tagjaként (nem összetévesztendő a Fény Galaktikus Föderációjával) tagjaként, és így az Androméda Tanács részeseként, a Föld saját képviselettel rendelkezik majd az Egyesült Föld Tanács (Joint Earth Council) képviseletében, hogy az hivatalosan is képviselje a Föld érdekeit.

 

Ugyanakkor, Föld emberisége, ez a Ti döntésetek. Csakis Ti határozhatjátok meg a saját sorsotokat, csakis Ti tudjátak meghozni a saját döntéseiteket… csakis Ti határozhatjátok meg a jövőtöket. Senki más. Egyedül a Ti jogotok, mert Ez a Ti bolygótok. Minden tőletek függ.”

 

[megjegyzés: a tagságot illetően lásd még a Tanács c. oldalt. Az Androméda Tanács felelős a Tejútgalaxis ügyeiért, mintegy “intergalaktikus-interdimenzionális ENSZ”-ként, székhelye az Androméda Galaxis. 12 tag-csillagrendszere van. 10. Tagja a Tau Ceti csillagrendszer, mely a Galaktikus Föderáció központja (aminek a Xeta bolygó a központja) , amelybe kb. 140 csillagrendszer és 300 bolygó tartozik. Ennek a Galaktikus Föderációnak, mely az Androméda Tanács operatív, “mindennapos ügyintézésért” felelős ügyvezető testülete, leszünk a tagjai, ha úgy döntünk, és így az Androméda Tanácsnak is tagjaivá válunk. Kiemelendő, hogy a javasolt terv szerint a Földet nem egy Naprendszerünk – a napunk neve a Sol -,  tehát nem egy Sol-csillagrendszeri képviselet fogja ellátni, hanem önálló, bolygószintű képviselet, míg másokat a csillagrendszerük képviselete képvisel. Ennyire fontosnak, értékesnek és méltónak tartanak bennünket.

Ez óriási előnyöket jelent, a fény védelmét és támogatását, barátságát és többet már soha többet nem lehet majd olyan dolgokat megtenni velünk – akár hüllők által, akár bármilyen emberek által -, amelyeket a csatlakozás előtt: hasonlatosan ahhoz, hogy az EU csatlakozás óta sem lehet megtenni olyan bűnöket, melyeket előtte meglehetet. Csak miközben itt a Földön azóta lehet újabb, más bűnöket, vagy ugyanazokat másként megtenni, mert a tudatosság és a dimenzió/sűrűség/rezgés pont változatlan maradt, addig a több millió/mililárd éves civilizációk rendszerének rendszeréhez csatlakozva és egy dimenzióváltáson áthaladva ez már egészen másképp néz ki.

[megjegyzés vége]

 

 Forrás: http://www.andromedacouncil.com/Contact.html

Kérdés, Építő Vélemény, Konstruktív Hozzáfűzés?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s